قطره درمانی ریزش موی سگ ها و گربه هااین محصول قطره درمانی ریزش موی سگ ها و گربه ها  برای سگ هایی که دارای الرژی های پوستی میباشند 
 قطره درمانی ریزش موی سگ ها و گربه هابرای سگ هایی که خارش دارند قطره درمانی ریزش موی سگ ها و گربه ها
سگ هایی که پد دست و پاها (بالشتک ) انها حساس یا اسیب دیده است .  قطره درمانی ریزش موی سگ ها و گربه هاهمچنین برای سگهایی که مشکل ریزش مو دارند قطره درمانی ریزش موی سگ ها و گربه ها  بسیار مناسب میباشد. قطره درمانی ریزش موی سگ ها و گربه هاروش استفاده میتوانید به کل بدن و یا قسمت هایی که پوست بدن مشکل دارد
 قطره درمانی ریزش موی سگ ها و گربه ها  چند قطره از این محصول را بریزید و سپس 


ماساژ دهید تا به خوبی جذب شود  قطره درمانی ریزش موی سگ ها و گربه ها


فروشگاه وسایل حیوانات خانگی | پت شاپ پرشین پت | قطره درمانی ریزش موی سگ ها و گربه ها