گربه ها هنگامیکه خود را میلیسند مقداری مو از طریق زبان وارد دستگاه گوارش آنها میشود خمیر مالت و آنتی هیربال گربه تریکسیکه تجمع و تشکیل آنها در دستگاه گوارش موجب ایجاد توده های مویی شکل یا 


هیربال 


میشود


خمیر مالت و آنتی هیربال گربه تریکسیکه ماندن انها باعث بروز عفونت و از دست دادن اشتها میشودخمیر مالت و آنتی هیربال گربه تریکسیبه خاطر همین مشکل حتما باید از خمیر های مالت یا آنتی هیربال استفاده شود که موهای بلیعده شده دفع گردد.خمیر مالت و آنتی هیربال گربه تریکسیاین محصول باعث افزایش هضم و جلوگیری از جمع شدن مو در دستگاه گوارش میشود.

خمیر مالت و آنتی هیربال گربه تریکسی

فروشگاه وسایل حیوانات خانگی | پت شاپ پرشین پت | خمیر مالت و آنتی هیربال گربه تریکسی 240 گرمی