جزیره گربه ها در ژاپن 
در جزیره آوشیمای ژاپن به ازای هر یک نفر شش گربه زندگی می کند.


در این جزیره دورافتاده در جنوب ژاپن تنها ۲۲ سکنه و بیش از ۱۲۰ گربه زندگی می کنند.

بیشتر سکنه این جزیره به شهرهای بزرگ ژاپن مهاجرت کرده‌اند و به همین دلیل این جزیره جمعیت بسیار کمی دارد و آنها هم بازنشستگانی هستند که ترجیح می دهند در آرامش آوشیما زندگی کنند و با ماهیگیری روزگار بگذرانند.
جزیره گربه ها در ژاپن


گربه ها نخستین بار توسط ماهیگیران برای مبارزه با موش ها به این جزیره آورده شدند اما از آنجا که این گربه ها هیچ شکارچیِ‌ طبیعی ندارند بر تعدادشان افزوده شده است.
در این جزیره از آنجا که همه مردم مسن و بازنشسته هستند نشانی از فعالیت اقتصادی وجود ندارد و تنها فعالیت اقتصادی مربوط به قایق هایی است که گردشگران را به این جزیره می آورند.


در آوشیما هیچ امکانات رفاهی برای گردشگران وجود ندارد. رستوران، هتل، مغازه و فروشگاهی در این جزیره وجود ندارد و افرادی که به آنجا می روند هدفشان فقط دیدن گربه‌ها است.
منبع : ان بی سی