پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: آهویی که ماه گذشته بر اثر شلیک گلوله شکارچیان غیرمجاز یک پای خود را از دست داده بود، متاسفانه چند روز قبل از بین رفت.
این آهوی ماده باردار بوده و چند روز پس از حادثه دو بره اش سقط شدند.
متاسفانه پس از سقط جنین ها، خود آهو نیز زیاد دوام نیاورده و چند روز قبل تلف شد.
ماده اهوی مجروح پس از سقط دو جنین خود اسمانی شد!
نیمه شب ۹۳/۱۱/۱۱ محیط بانان شهرستان آرادان در استان سمنان حدود ساعت ۳ متوجه نور پروژکتور در داخل دشت ده نمک شدند.
محیط بانان مستقر در پاسگاه محیط بانی چهارطاق بلافاصله وارد عمل شده و پس از تعقیب و گریزدرون دشت، یک دستگاه موتورسیکلت تریل و دو راکب آن که مشغول پروژکتور کشی در دشت بودند را متوقف نمودند.
ماده اهوی مجروح پس از سقط دو جنین خود اسمانی شد!
از متخلفین یک قبضه اسلحه شکاری، ۶ عدد فشنگ چهارپاره (فشنگ غیرمجاز مخصوص شکار پستانداران بزرگ جثه) و یک عدد پروژکتور کشف و ضبط گردید.
محیط بانان پس از انتقال متهمین به بازداشتگاه و روشن شدن هوا مجددا عازم دشت شده و به جستجوی محدوده پروژکتورکشی متخلفین در شب گذشته پرداخته که با صحنه ناراحت کننده ای مواجه شدند. مامورین ماده آهوی مجروحی را مشاهده نمودند که توان راه رفتن نداشت.
ماده اهوی مجروح پس از سقط دو جنین خود اسمانی شد!
آهو هدف گلوله چهارپاره قرار گرفته بود و به دلیل تقلا برای فرار و راه رفتن با وجود آسیب دیدگی، پای حیوان در حال قطع شدن بود.
آهوی مجروح توسط محیط بانان به اداره محیط زیست و سپس طی هماهنگی صورت گرفته به کلینیک دامپزشکی در سمنان منتقل گردید.
ماده اهوی مجروح پس از سقط دو جنین خود اسمانی شد!
به دلیل برخورد ساچمه های چهارپاره پای ماده آهو کاملا از مفصل جدا و دو زخم دیگر نیز بر روی بدن حیوان ایجاد شده بود.
آهوی مجروح بلافاصله تحت عمل جراحی قرار گرفته و دامپزشکان ناچار شدند پای حیوان را قطع کنند اما در نهایت آهو دوام نیاورده و پس از سقط دو جنین تلف شد.
ماده اهوی مجروح پس از سقط دو جنین خود اسمانی شد!
پرونده شکارچیان متخلف همچنان در جریان بوده و متهمین تا زمان صدور رای با قید وثیقه آزاد هستند.
با ارائه اسناد و مدارک مربوط به باردار بودن ماده آهو و سقط شدن دو جنین، متهمین از بابت نابودی سه آهو تحت محاکمه و بر همین اساس مجازات خواهند شد.