این پتوهای گرم و نرم کوچک، بهترین جایگزین آغوش مادر برای این خفاش های یتیم محسوب می شوند. اگر تا کنون تصورمان درباره خفاش ها به سمت موجوداتی ترسناک و بد ذات متمایل بوده شاید با حضور در این مرکز و مشاهده تصاویری متفاوت از این جاندار کمی تغییر عقیده بدهیم. گفتنی است استرالیا منزلگاه 100 گونه مختلف از خفاش است.


 بیمارستان خفاش ها