به گزارش آتلانتیک، افراد در سالن انتظار نشسته و امیدوارند که اسب چند هزار دلاریِ آن‌ها هرچه زودتر بهبود یافته و بتواند سریع‎‌تر از گذشته بدود. در ادامه، از مراحل پذیرش، درمان، تجویز و عمل عکس‌های جالبی را خواهید دید که البته کمی هم عجیب به نظر می‌رسند!

در بیمارستان اسب‌ها چه می‌گذرد؟

در بیمارستان اسب‌ها چه می‌گذرد؟

در بیمارستان اسب‌ها چه می‌گذرد؟

در بیمارستان اسب‌ها چه می‌گذرد؟

در بیمارستان اسب‌ها چه می‌گذرد؟

در بیمارستان اسب‌ها چه می‌گذرد؟

در بیمارستان اسب‌ها چه می‌گذرد؟

در بیمارستان اسب‌ها چه می‌گذرد؟

در بیمارستان اسب‌ها چه می‌گذرد؟

در بیمارستان اسب‌ها چه می‌گذرد؟

در بیمارستان اسب‌ها چه می‌گذرد؟

در بیمارستان اسب‌ها چه می‌گذرد؟