تبدیل کرم به پروانه ، تبدیل بزرگترین کرم جهان به پروانه : در کالیفرنیا امسال جشن جالب و هیجان انگیزی برگزار شد و دلیل برگزاری این جشن هم حمایت از پروانه ها بود به خاطر این که سالیانه 1 میلیون هکتار از زیستگاه پروانه ها در حال نابودی است و اگر این روند ادامه پیدا کند بعید نیست نسل این حیوانات زیبا و دوست داشتنی به زودی از بین برود. در این جشنواره جالب یک کرم بزرگ در ابعاد بسیار بزرگ تویط هنرمندان 

مجسمه ساز ساخته شده و در کنار اون هم یک پروانه غول پیکر در ابعاد بسیار بزرگ ایجاد شده که روز قبل جشنواره با کرم بزرگ برگزار می شود و صبح روز بعد هم پروانه رونمایی می شود. شما در ادامه تبدیل جالب کرم بزرگ به پروانه رو مشاهده می کنیدتبدیل بزرگترین کرم جهان به پروانه


تبدیل بزرگترین کرم جهان به پروانه


تبدیل بزرگترین کرم جهان به پروانه


تبدیل بزرگترین کرم جهان به پروانه


تبدیل بزرگترین کرم جهان به پروانه


تبدیل بزرگترین کرم جهان به پروانه


تبدیل بزرگترین کرم جهان به پروانه