برترین ها: اینکه انسان یا حیوان بتواند روی آب راه برود بیشتر شبیه خیال است تا واقعیت. اما خیلی هم دور از ذهن نیست. فقط به نوع آب بستگی دارد! اینکه اینقدر سرد و منجمد باشد که یخ بزند و آن وقت همه می توانند روی آن راه بروند. این حرف بیشتر شبیه شوخی است اما همین جملات به ظاهر خنده‌دار، ایده نابی در ذهن یک عکاس روسی ایجاد کرده اند و نتیجه آن تصاویری است که در ادامه مشاهده خواهید کرد. این هنرمند روسی، دو سگ هاسکی دارد و از آنها بر روی رودخانه یخ‌بسته 

طوری عکاسی کرده که گویا این سگ ها روی آب در حال راه رفتن هستند. 

در ادامه می توانید تصاویر سورئال (فراواقعی) ثبت شده توسط این عکاس را مشاهده کنید.
هاسکی‌هایی که روی آب راه می‌روند

هاسکی‌هایی که روی آب راه می‌روند

هاسکی‌هایی که روی آب راه می‌روند

هاسکی‌هایی که روی آب راه می‌روند

هاسکی‌هایی که روی آب راه می‌روند

هاسکی‌هایی که روی آب راه می‌روند

هاسکی‌هایی که روی آب راه می‌روند

هاسکی‌هایی که روی آب راه می‌روند

هاسکی‌هایی که روی آب راه می‌روند

هاسکی‌هایی که روی آب راه می‌روند

هاسکی‌هایی که روی آب راه می‌روند

هاسکی‌هایی که روی آب راه می‌روند

هاسکی‌هایی که روی آب راه می‌روند

هاسکی‌هایی که روی آب راه می‌روند