او پیش از ترک زمین به اوباما رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد و اوباما از خواست تا تصاویرش از فضا را در صفحه اینستاگرام منتشر کند. اینک کلی نخستین تصاویر خود را از فضا منتشر کرده که در نوع خود بی نظیر است.

اسکات کلی فضانورد آمریکایی در کنار میخائیل کورنینکو فضانورد روس طولانی ترین حضور انسان در جاذبه صفر را در ایستگاه بین المللی فضایی تجربه می کنند.ارتفاعات آسیای مرکزی
تصاویر اینستاگرامی یک فضانورد از فضا

واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا
تصاویر اینستاگرامی یک فضانورد از فضا

اتاق خواب من...آرامش کامل...
تصاویر اینستاگرامی یک فضانورد از فضا

عکسی زیبا از فضا
تصاویر اینستاگرامی یک فضانورد از فضا

اولین هوانوردی من روی تلسکوپ فضایی
تصاویر اینستاگرامی یک فضانورد از فضا

استراحت فضایی
تصاویر اینستاگرامی یک فضانورد از فضا

پنجره ای رو به زمین
تصاویر اینستاگرامی یک فضانورد از فضا

لحظه بر آمدن خورشید
تصاویر اینستاگرامی یک فضانورد از فضا

بازیافت تا آخرین قطره...تهیه نسکافه از...
تصاویر اینستاگرامی یک فضانورد از فضا

بیابان های آفریقا
تصاویر اینستاگرامی یک فضانورد از فضا

کلکلته در هند..
تصاویر اینستاگرامی یک فضانورد از فضا

من خانه ام را در این عکس می بینم
تصاویر اینستاگرامی یک فضانورد از فضا

میز صبحانه ما...
تصاویر اینستاگرامی یک فضانورد از فضا

دو تصویر فضایی از زمین
تصاویر اینستاگرامی یک فضانورد از فضا

تصاویر اینستاگرامی یک فضانورد از فضا