گربه ها هنگامیکه خود را میلیسند مقداری مو از طریق زبان وارد دستگاه گوارش آنها میشود 
خمیر مالت و آنتی هیربال گربه bioکه تجمع و تشکیل آنها در دستگاه گوارش موجب ایجاد توده های مویی شکل یا هیربال میشود خمیر مالت و آنتی هیربال گربه bioکه ماندن انها باعث بروز عفونت و از دست دادن اشتها میشود به خاطر همین مشکل حتما باید 
خمیر مالت و آنتی هیربال گربه bio


از خمیر های مالت 
خمیر مالت و آنتی هیربال گربه bio یا آنتی هیربال استفاده شود که موهای بلیعده شده دفع گردد.

خمیر مالت و آنتی هیربال گربه bio
فروشگاه وسایل حیوانات خانگی | پت شاپ پرشین پت | خمیر مالت و آنتی هیربال گربه BIO