غذای استارتر لئوناردو مخصوص بچه گربه
این محصولغذای استارتر لئوناردو مخصوص بچه گربه میتواند اولین غذای خشکی باشد که بچه گربه ها غذای استارتر لئوناردو مخصوص بچه گربهشروع به خوردن آن میکنند.اندازه دانه های این غذا بسیار کوچک و هماهنگ با فک کوچک بچه گربه ها غذای استارتر لئوناردو مخصوص بچه گربهمیباشد

این غذا غذای استارتر لئوناردو مخصوص بچه گربهسرشار از پروتئین برای رشد بهتر بچه گربه ها میباشد.
غذای استارتر لئوناردو مخصوص بچه گربه
این محصول دارای 90% پروتئین حیوانی میباشد که شامل 80% از مرغ و 10% ماهی است.غذای استارتر لئوناردو مخصوص بچه گربه

هم چنین دارای امگا3 برای داشتن پوست و مویی بهتر میباشد.
غذای استارتر لئوناردو مخصوص بچه گربهغذای استارتر لئوناردو مخصوص بچه گربهفروشگاه وسایل حیوانات خانگی | پت شاپ پرشین پت | غذای استارتر لئوناردو مخصوص بچه گربه ها 1 کیلویی