به گزارش خبرنگار ایسنا، ورود سگ و گربه ممنوع است مگر در موارد عنوان شده که در این صورت با موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت و پس از کسب نظر از سازمان دولتی ذیربط مجاز خواهد بود. 
ترخیص کلیه حیوانات زنده منوط به ارائه‌ گواهی بهداشت کشور مبدأ است


همچنین ترخیص کلیه حیوانات زنده منوط به ارائه‌ گواهی بهداشت کشور مبدا بوده و منحصرا از گمرک خانه‌هایی که دارای پست قرنطینه دامی وزارت جهاد کشاورزی است قابل ترخیص خواهد بود. 
بر اساس قوانین واردات و صادرات سال جاری که از سوی سازمان توسعه تجارت اعلام شده است، ورود و صدور حیوانات و پرندگان وحشی منوط به موافقت سازمان حفاظت محیط زیست است. اما ترخیص تخم پرندگان منوط به ارائه گواهینامه بهداشت کشور مبدأ بوده و منحصرا از گمرک خانه‌هایی که دارای پست قرنطینه دامی وزارت جهاد کشاورزی است، قابل ترخیص است. بر اساس این گزارش، ورود و صدور تخم پرندگان وحشی منوط به موافقت سازمان حفاظت محیط زیست است و ورود تخم نطفه‌دار مرغ و سایرماکیان نیز به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی بستگی دارد.