نخستین واکسن مالاریا یک گام به واقعیت نزدیک‌ شد
به گزارش سرویس علمی ایسنا، این بازبینی مثبت به معنای تایید دارو برای استفاده نیست و چنانچه سازمان بهداشت جهانی بر آن مهر تایید بزند، شرکت سازنده GlaxoSmithKline شروع به تجاری‌سازی آن برای کشورهای افریقایی خواهد کرد. 


این واکسن که Mosquirix نام دارد، برای استفاده در کودکان بین 6 هفته تا 17 ماه مناسب است و گفته می‌شود واکسن دیگری به نام PfSPZ که آزمایش شده نیز دارای تاثیرات مثبت بوده اما هنوز به مرحله تایید نرسیده است. 
واکسن Mosquirix که RTS,S نیز نامیده می‌شود از عفونت در مقابل انگل Plasmodium falciparum محافظت می‌کند؛ این موجود مرگبارترین گونه انگلی است که انسان‌ها را آلوده کرده و موجب ظهور بیماری مالاریا می‌شود. 


واکسن جدید سیستم ایمنی بدن را برای مبارزه با انگل و به ویژه جلوگیری از آلوده‌کردن کبد تقویت می‌کند. این انگل معمولا نخست بر کبد اثر می‌گذارد و در آنجا تکثیر می‌شود، سپس برای آلوده‌کردن گلبول‌های قرمز دوباره وارد جریان خون می‌شود و علائم مالاریا ظهور 


می‌کنند. 


قرار است سازمان بهداشت جهانی ماه نوامبر استفاده از این واکسن را ارزیابی کند.