عکاسی ماکرو از گیاهان گوشتخوار

میلیون ها گونه موجود زنده روی این کره گردالی زندگی می کنند و کمتر پیش می آید که وقت آشنایی با تک تک آنها را از نزدیک داشته باشیم. اینجا ما تلاش می کنیم تا حد توان دیدنی ها و شگفتی های این گردالی را در کنار مطالب آموزشی و کاربردی دیگر 

برایتان جمع آوری کنیم. امروز به سراغ گونه عجیبی از گیاهان گوشتخوار به نام “دروسرا” (Drosera) رفتیم که دنیای رنگارنگ و عجیبی دارند. عکاس این مجموعه، شخصی به نام جونی نیملا است که در فنلاند زندگی می کند. جونی دوست دارد دنیای رمز آلود و 

زیبای گیاهان گوشتخوار را برای همه به تصویر بکشد.عکاسی ماکرو از گیاهان گوشتخوار
عکاسی ماکرو از گیاهان گوشتخوار
عکاسی ماکرو از گیاهان گوشتخوار
عکاسی ماکرو از گیاهان گوشتخوار
عکاسی ماکرو از گیاهان گوشتخوار
عکاسی ماکرو از گیاهان گوشتخوار
عکاسی ماکرو از گیاهان گوشتخوار
عکاسی ماکرو از گیاهان گوشتخوار
عکاسی ماکرو از گیاهان گوشتخوار
عکاسی ماکرو از گیاهان گوشتخوار
عکاسی ماکرو از گیاهان گوشتخوار
عکاسی ماکرو از گیاهان گوشتخوار
عکاسی ماکرو از گیاهان گوشتخوار
عکاسی ماکرو از گیاهان گوشتخوار