ناهنجاری های رفتاری و فیزیکی در اسب ها


پیش از این شما همراه شما در پستی با اساس و اصول کلی رفتار با اسب ها آشنا شدیم.در ابتدای این پست از شما دعوت می کنیم اگر علاقه دارید در مورد اسب ها بیشتر بدانید از این پوستر آموزشی دیدن کنید.این پوستر مقدمه ای برای شناخت اسب هاست.همچنین شما می توانید با اصول واکسیناسیون در اسب ها در اینجا آشنا شوید. اسب داراي وجوه تمايز و مشخصاتي است كه بخشي از طبيعت او هستند.وجوه تمایزی اسب ها را نیز در این پست برایتان شرح دادیم.در این پست نیز با چند نمونه از ناهنجاری و مشکلات رفتاری و فیزیکی رایج در اسب ها آشنا خواهید شد. لازم است بدانيم‌ كه‌ تربيت‌ هر اسب‌ با اسب‌ ديگر متفاوت‌ و داراي‌ راز و رمز خاصي‌ است‌. اما چهارچوب‌ كلي‌ آن‌ همين‌ اصول‌ اوليه‌ تربيت‌ اسب‌ است‌ كه‌ درباره‌اش‌ در پست های قبلی نیز بحث‌ كرديم‌. به‌ هرحال‌ روش‌هايي‌ وجود دارند كه‌ درباره‌ نحوه‌ كار با اسب‌هايي‌ كه‌ خوش‌ اخلاِق نيستند و نقصي‌ در اندامشان‌ وجود دارد، بحث‌ مي‌كنند. مفهوم اين‌ بحث‌ اين‌ نيست‌ كه‌ مباني‌ اصول‌ اوليه‌ ناديده‌ گرفته‌ مي‌شوند بلكه‌ با وجود تمامی مشكلات‌، فقط‌ ممكن‌ است‌ اين‌ اصول‌ جابه‌جا شوند.
بداخلاقی


اسب‌ با خصوصيات‌ اخلاقي‌ و اندام‌ خاصی خود به‌ دنيا مي‌آيد.با استفاده‌ از اصول‌ صحيح‌ آموزش‌ و محيط‌ سالم‌ مي‌تواند اسب‌ را براي‌ سواري‌ دادن‌ به‌ كار كشيد.از طرف‌ ديگر چنانچه‌ روش‌ آموزش‌ و نگهداري‌ غلط‌ در پيش‌ گرفته‌ شود، نتيجه‌ مخالف آنچه‌ گفته‌ شد خواهد بود.اصلاح‌ مشكلات‌ طبيعي‌ اسب‌ مشكل‌ است‌.تجربه‌ ثابت‌ كرده‌ است‌ كه‌ عليرغم‌ صرف‌ وقت‌ و تلاش‌ مضاعف‌ چنانچه‌ موفقيتي‌ مناسب‌ به‌وجود آيد مشكل‌ نهفته‌ خودنمايی خواهد كرد.

اسب‌ عصبی


اين‌ گونه‌ اسب‌ها ، یعنی اسب های عصبی ، در روبرو شدن‌ با موقعيت‌هاي‌ غيرمعمول‌ از قبيل‌ صداي‌ غريب‌، و حركت‌هاي‌ سريع‌ و يا پرچم‌ رم‌ مي‌كنند.اين‌ گونه‌ اسب‌ها در اثر كار دقيق‌ و نگهداري‌ صحيح‌ و حوصله‌ آرام‌ 

مي‌شوند.اگر اسب‌ در حركت‌ عصبي‌ است‌ و يا از اشياء روي‌ زمين‌ رم‌ مي‌كند، كار بسيار مشكل‌ خواهد شد.تجربه‌ من‌ نشان‌ داده‌ كه‌ اين‌ گونه‌ اسب‌ها هرگز كاملاً آرامش‌ پيدا نمي‌كنند.مربي‌ فقط‌ بايد محدوديت‌ها را در نظر بگيرد و برعكس‌ حساسيت‌هاي‌ زيادي‌ و يا عصبيت‌هاي‌ خاصي‌ مي‌تواند مورد استفاده‌ قرار بگيرد.اسب‌ عصبي‌ براي‌ سواركاری با حوصله‌ بدون‌ حركت‌ اضافه‌ و آرام‌ روي‌ اسب‌، هديه‌اي‌ آسماني‌ است‌. چنين‌ اسبي‌ 

كمترين‌ اثرها را نياز دارد و سوار هم‌ كه‌ آرامش‌ خود را روز او حفظ‌ مي‌كند و زمانی مي‌رسد كه‌ اسب‌ اثر ساِق را پذيرفته‌ و به‌ جلو رانده‌ مي‌شود.در اين‌ بازي‌ برنده‌ سواركار با حوصله‌ است‌ ولی سوار كار بی حوصله‌ هيچ‌گاه‌ نبايد اسب‌ عصبی سوار شود.

ناهنجاری های رفتاری و فیزیکی در اسب ها
اسب‌ تنبل‌


اسب‌ تنبل‌ ، سوار را به‌ جنون‌ مي‌كشد.در ابتدا مي‌بايست‌ پي‌برد كه‌ اسب‌ ذاتاً تنبل‌ است‌ يا اين‌ كه‌ مجموعه دلایلی باعث‌ به وجود آمدن اين‌ تنبلي‌ است‌. به‌ عنوان‌ مثال‌، ممكن‌ است‌ اسب‌ به‌ آمادگي‌ مطلوب‌ نرسيده‌ باشد.مثلاً چاقِ يا لاغر باشد، بيمار بوده‌ و يا اثرهاي‌ سوار را نمي‌فهمد.بهتر است‌ اسب‌ تنبل‌ را همراه‌ با اسبي‌ چالاك‌ به‌ صحرا ببريم‌. اگر او همچنان‌ ميل‌ به‌ حركت‌ نداشت‌،سوار اثرها را قوی تر كند. و در موقع‌ مناسب‌ او 

ضربات‌ مقطع‌ و شديد شلاِق را به‌ كار خواهد گرفت‌ و اگر اسب‌ به‌ جلو پريد بايد او را نوازش‌ كرد. اين‌ تمرين‌ بايد تا آن‌ جا كه‌ تكرار شود تا اسب‌ منظور سوار را دريافته‌ به‌ سادگي‌ به‌ اثرها جواب‌ دهد.مهم‌ اين‌ است‌ كه‌ سوار اسب‌ را به‌ حركت‌ به‌ جلو وادار كند.او مي‌بايست‌ اين‌ فشارها را به‌ مرور كاهش‌ دهد تا اسب‌ نسبت‌ به‌ آنها بي‌تفاوت‌ نشود.


اسب‌ كله‌ شق‌

اين‌ گونه‌ از اسب قادر به‌ تحرك‌ و اعمال‌ قدرت‌ است‌ و مايل‌ نيست‌ آن ها را در خدمت‌ سواركار بی تفاوت‌ بگذارد و نكته‌ اين‌ جاست‌ كه‌ اسب‌ پي‌ ببرد سوار آنقدرها خبره‌ و مصمم‌ نيست‌.اسب‌ به‌ سرعت‌ به‌ اين‌ موضوع‌ پی برده‌ و سردست‌ می زند و مشكل‌ بتوان‌ اين‌ حركت‌ را از سرش‌ انداخت‌.براي‌ حل‌ اين‌ مشكل‌ سوارکاری مورد نياز است‌ كه‌ به‌ زين‌ چسبيده‌ و بدون‌ اين‌ كه‌ اسب‌ اجازه‌ نافرمانی بدهد او را به‌ جلو هدايت‌ كند. به‌ محض‌ 

اطاعت‌ اسب‌ سوار بايد او را نوازش‌ كرده‌ و اطمينان‌ اسب‌ را جلب‌ كند. به‌ محض‌ اين‌ كه‌ سوار احساس‌ كند اسب‌ مي‌خواهد رم‌ كند و يا سردست‌ بزند،بايد يكي‌ از دست جلوها را كشيده‌ و مانع‌ حركت‌ او شود و دقت‌ كند كه‌ حركت‌ طولاني‌ نباشد، چه‌ ممكن‌ است‌ اسب‌ روي‌ سواركار به‌ غلطد.


نامتناسب‌ بودن‌ اندام


امروزه‌ اسب‌هايي‌ كه‌ داراي‌ مشكلاتي‌ در اندام‌ هستند به‌ ندرت‌ براي‌ فروش‌ به‌ عنوان‌ اسب‌ ورزشی ارائه‌ مي‌شوند. اگر اين‌ عدم‌ تناسب‌ فقط‌ مربوط‌ به‌ ضعف‌ دست‌ و پاها و مفاصل‌ باشد، با مراقبت‌ و پيگيری و حفاظت‌ مي‌توان‌ اين‌ نقاط‌ ضعيف‌ آنها را همراه‌ با پرورش‌ ساير اندام‌ها پروراند.البته‌ گفتن‌ اين‌ مطلب‌ بسيار ساده‌ ولی عمل‌ به آن‌ بسيار مشكل‌ است‌.

ناهنجاری های رفتاری و فیزیکی در اسب ها


نامتناسب‌ بودن‌ گردن

امروزه‌ اين‌ اسب‌ها كمتر براي‌ فروش‌ عرضه می شوند.اگر علاوه‌ برنامتناسب‌ بودن‌ گردن‌ فك‌ پايين‌ هم‌ سنگين‌ و بزرگ‌ باشد، احتمال‌ درست‌ كردن‌ چنين‌ اسبی خيلي‌ ضعيف‌ است‌.بزرگی و سنگيني‌ فك‌ پايين‌ به‌ اسب‌ های 

دارای این مشکل اجازه‌ نمي‌دهد به‌ آبخوري‌ نزدیک شود. چرا كه‌ استخوان‌ بزرگ‌ فك‌ پايين‌ روي‌ گردن‌ فشار آورده‌ و اجازه‌ فعاليت‌ را از آن‌ مي‌گيرد.پيشنهاد می شود با چنين‌ اسبی تا حدامکان كار نشود.بعضي‌ از اشكالات‌ گردن‌ مثل‌ شكستگي‌ از مهره‌ سوم‌ ناشي‌ از دست‌های خشن‌ سواركار است‌، به‌ هنگام‌ تربيت‌ اسب‌ جوان‌ يا اسبی كه‌ در اثر بدسواري‌ خراب‌ شده‌ است‌، بايد پيرو همان‌ اصول و اساسی بود كه‌ اسب‌ از عقب‌ به‌ جلو 

درست‌ مي‌شود، نه‌ اين‌ كه‌ روي‌ سر و گردن‌ او فشار آورده‌ و آنها را از كار بياندازيم‌.
اسب‌هايي‌ كه‌ داراي‌ گردن‌ قوي‌ مانندي‌ هستند معمولاً برقرار تماس‌ با دهان‌ آنها مشكل‌ است‌. براي‌ تربيت‌ اين‌ گونه‌ اسب‌ها بايد تلاشي‌ مضاعف‌ داشت‌ و برنامه‌ آموزشي‌ طولاني‌ مدت‌ و سخت‌ از جهت‌ سواركار براي‌ آنها 

در نظر گرفت‌. و اگر قصد داشته‌ باشيم‌ آنها را زود به‌ بهره‌برداري‌ برسانيم‌ موجب‌ شكستن‌ گردن‌ از مهره‌ سوم‌ مي‌شويم‌. وقتي‌ كه‌ اسب‌ سرو گردن‌ خود را جلو و پايين‌ كشيده‌ به‌ دنبال‌ آبخوری مي‌رود مي‌توان‌ آموزش‌ او را ادامه‌ داد.اگر از اسبي‌ با اين‌ خصوصيات‌ خيلي‌ زود بخواهيم‌ سرو گردن‌ را افراشته‌ كند، عضلات‌ ناحيه‌ جدوگاه‌ او لق‌تر شده‌ و ديگر اصلاح‌ نمي‌شود.اين‌ نوع‌ گردن‌ انعطاف‌پذير است‌ مي‌تواند آن‌ را جمع‌ كرد و يا به‌ طرفين‌ 

انحناء داد كه‌ باعث‌ جابجائي‌ گردن‌ شده‌ و شانه‌ خارج‌ را به‌ طرف‌ خارج‌ متمايل‌ مي‌كند. راندن‌ اين‌ گونه‌ اسب‌ها به‌ جلو بسيار مهم‌ است‌. اگر اسب‌ آبخوري‌ را قبول‌ نمي‌كند، آبخوري‌ كلفت‌تري‌ استفاده‌ كنيد. در حركت‌ روي‌ قوس‌ها اثرهاي‌ دست‌ و وزن‌ و پاي‌ خارج‌ قوي‌تر باشند.براي‌ ريشه‌كني‌ اين‌ نقيصه‌ بايد عضلات‌ زيرين‌ گردن‌ را قوي‌ كرد و با راندن‌ اسب‌ به‌ جلو و واداشتن‌ او براي‌ كشيدن‌ سرو و گردن‌ به‌ جلو و پايين‌ اين‌ امر ميسر است‌.
گردن‌ گوزنی


عضلات‌ زيرين‌ اين‌ گونه‌ گردن‌ ، بسيار بزرگ‌ هستند.براي‌ اسبی اين‌ چنين‌ ، كشيدن‌ گردن‌ بسيار مشكل‌ است‌.بايد عضلات‌ زيرين‌ گردن‌ را آب‌ كرده‌ و عضلات‌ بالائي‌ را پرورش‌ دهيم‌ و مي‌توان‌ اسب‌ را با بغل‌ بندهايی كه‌ پايين‌تر بسته‌ شده‌اند و يا تعليمي‌ ثابت‌ كه‌ سر او را پايين‌ نگه‌ مي‌دارد سوار شد.اين‌ گونه‌ اسب‌ها كمر منقبض‌ دارند. كار روی كاوالتی و پرش های ژيمناستيكي‌ براي‌ نرم‌ كردن‌ كمر آنها بسيار مفيد هستند.
شكل‌ غلط‌ كمر


اسب‌هايي‌ كه‌ طول‌ كمر آن‌ها (كوتاه‌ يا بلند) غلط‌ است‌ همواره‌ از آن‌ دسته‌ای نيستند كه‌ براي‌ كار مشكل‌ داشته‌ باشند.اسب‌هايی كه‌ كمر آنها بلند است‌ معمولاً خوش‌ سوار هستند. اگر عضلات‌ كمر آنها بين‌ جدوگاه‌ و 

تهي‌گاه‌ به‌ خوبي‌ پرورانده‌ شده‌ باشند،مشكلي‌ براي‌ كار نخواهند داشت‌ و برعكس‌ كمربلند و نرم‌ مزيتی است‌ براي‌ تربيت‌ او. به‌ هرحال‌ اگر كمر آنقدر بلند باشد كه‌ پاها نتوانند خود را به‌ مركز ثقل‌ برسانند، طول‌ گام‌ها 

كوتاه‌ شده‌ و اين‌ گونه‌ اسب ها براي‌ درساژ مناسب‌ نيستند،ولی براي‌ پرش‌ و سه‌ روزه‌ مناسب‌ترند،چرا كه‌ در صورت‌ ارتكاب‌ اشتباهي‌،از كمر خود به‌ عنوان‌ ستوني‌ متعال‌ كننده‌ كمك‌ مي‌گيرند. بايد به‌ هنگام‌ شروع‌ آموزش‌ چنين‌ اسبي‌ در نظر داشت‌ كه‌، كمربلند را نمي‌توان‌ با آموزش‌ كوتاه‌ كرد، فقط‌ مي‌توان‌ با نيم‌ توقف‌ و حركت‌هاي‌ انتقالي‌ متوالي‌ در تمرين‌ها شلنگ‌هاي‌ او را كشيده‌تر كرد.

ناهنجاری های رفتاری و فیزیکی در اسب ها