*غذای خشک بوش برای توله سگ نژادهای بزرگ در پرشین پت **غذای خشک توله سگ نژادهای بزرگ 3 کیلوییمناسب برای توله های با وزن بالغ بالای 25 کیلوگرم

حاوی پروتئین و مواد معدنی
*غذای خشک بوش برای توله سگ نژادهای بزرگ در پرشین پت **

حاوی عصاره صدف جهت رشد کامل مفاصل و بافت های غضروفی

*غذای خشک بوش برای توله سگ نژادهای بزرگ در پرشین پت **

فروشگاه وسایل حیوانات خانگی | پت شاپ پرشین پت | غذای خشک توله سگ نژادهای بزرگ 3 کیلویی