غذای خشک سگ بوش مخصوص سگ هایی با مشکلات کبدی و کلیوی


غذای خشک سگ بوش مخصوص سگ هایی با مشکلات کبدی و کلیوی 12.5 کیلویی


این غذا که از پرشین پت خریداری می کنید برای سگهایی که کلیه و مثانه حساس و بیمار و سنگ ساز دارند بسیارمناسب میباشد.

غذای خشک سگ بوش مخصوص سگ هایی با مشکلات کبدی و کلیویعملکرد این غذا با کاهش ضایعات سوخت و ساز بدن میباشد که نتیجه آن فشار کمتر بر روی کبد و کلیه است

غذای خشک سگ بوش مخصوص سگ هایی با مشکلات کبدی و کلیوی


فروشگاه وسایل حیوانات خانگی | پت شاپ پرشین پت | غذای خشک سگ بوش مخصوص سگ هایی با مشکلات کبدی و کلیوی 12.5 کیلویی