من یک هنرمند حرفه ای هستم و زاراتوسترا فرد مناسبی را به عنوان برده ی خودش انتخاب کرده است. هم اکنون من بیش از هفت هزار عکس از زاراتوسترا در کامپیوترم دارم. من گربه را بسیار با دقت در نسخه ی دیجیتال نقاشی های معروف دنیا فوتوشاپ کرده ام. البته این کار آسانی نیست. او باید در این شاهکار های هنری از نظر حالت بدن و حالت صورت بی نقص باشد، و گاهی ماه ها طول می کشد تا عکس دلخواه به دست آید. من از کارم پیرینت می گیرم و آنها را با تقلید از سبک استادان بزرگ، نقاشی می کنم تا گربه در این شاهکارهای معروف طبیعی تر به نظر برسد.در این محیط های تاریخی، زاراتوسترا همچنان یک گربه ی معاصر اینترنتی است. در تابلوی مونا لیزای او، شما یک دختر و گربه را می بینید که برای عکاس ژست گرفته اند. حوصله ی گربه سر رفته و می خواهد فرار کند. همه این صحنه را جایی دیده اند! ژکوند مرموز قرن 16 تبدیل به یک دخترشهری مدرن می شود که طرفدار گربه، اینترنت و سلفی است و حالا ما تصویری کاملا متفاوت داریم. در نتیجه گربه ی من، مردم مدرن را به شکل بامزه ای به تاریخ هنر معرفی می کند و نشان می دهد که هر کسی می تواند خلاق باشد، حتی یک گربه! 

ماجرای یک گربه هنرمند

ماجرای یک گربه هنرمند

ماجرای یک گربه هنرمند

ماجرای یک گربه هنرمند

ماجرای یک گربه هنرمند

ماجرای یک گربه هنرمند

ماجرای یک گربه هنرمند

ماجرای یک گربه هنرمند