هر حرفه و شغلی اسرار ریز و کوچکی دارد که معمولا به صورت گسترده پخش نمیشود. شما اجازه ی ورود و اطلاع از ین راز ها رو اینجا پیدا میکنید، اینجا یک سری "حقایق" و "قوانین کلی" دامپزشکی هست. البته مانند خیلی از حقایق، بدردتون خواهد خورد و کار میکنند.. شاید چون اینها ساده ترین راه ها برای انجام دادن نیستند!

- "جسی" یا "پیشی" واقعا خواهرش رو باردار خواهد کرد (مادر خونده، خواهرو ...)! سگ ها، گربه ها و اسب ها به این روابط انطور که شما میاندیشید نگاه نمی کنند.

- بهتره یک "جایگاه ادرار و مدفوع" بیشتر از تعداد گربه ای که در خانه دارید برای استفاده قرار دهید! به اشتراک گذاشتن بستریا جایگاه است که احتمالا منجر میشود که گربه در خانه کارش را انجام دهد. اگر شما تنها یک گربه دارید و او به درستی از جایگاهش استفاده نمیکند، بهش دوتا جایگاه بدهید و ان ها را زود زود تمیز کنید.

- پت ها (حیوانات خانگی) مانند "سفرتعطیلات" میمانند... ان ها حداقل دوبرابر انچه که شما فکر میکنید هزینه خواهند داشت!

- سگ ها واقعا احتیاجی به ازادانه دویدن ندارند! انها حیوانات اجتماعی هستند و میخواهند با "دسته" (گروه) باشند. اگر شما اتاقی را برای انها در زندگی خود درست کرده اید، انها احتیاجی ندارند که به دنبال یک خانواده ی دیگه ی دوپا یا چهارپا بگردند.

- سگهای عقیم شده یا دارای غریزه کماکان شکار میکنند. بعضی وقت ها بهتراست چون کمتر دچار حواس پرتی و گیجی در زندگیشان میشوند.

- کودکان فقط به ندرت مسیولانه مواظب حیوان خواهند بود. چنین توقعی نداشته باشید. این کودک را تحریک میکند و برای "پت" هم بد است.

- تمام سگ ها گاز میگیرند! بعضی از انها برای این کار به تحریک بیشتری احتیاج دارند. مواظب باشید.

- احتمالا همسایه ی شما سگتان را با زهر مسموم نکرده! حیوان را نزد دامپزشک ببرید تا بفهمید واقعا چه اتفاقی افتاده.

- سگها در اکثر موارد از تجربه ی تصادف درس نمیگیرند... گربه ها بعضی وقت ها درس میگیرند.

- بهترین راه برای جلوگیری از دنبال کردن ماشین ها توسط سگتان این است که یک فنس (حصار) درست کنید و سگ رو بیرون یا داخش نگه دارید.

- اگر دستور عمل پزشک را دنبال نمیکنید، درمان احتمالا جواب نخواهد داد. اگر جلوتر میدانید که دستور پزشک را دنبال نخواهید کرد، به دامپزشک بگویید. این باعث جلوگیری از یک عالمه خستگی و نا امیدی برای هر دوی شما خواهد شد. شاید مقداری از پولتان هم پس انداز شد.

- اگر در خانه دارو اضافه اورده باشید، دامپزشکتان متوجه میشود که شما دستور عمل را دنبال نکردید، داروها قرار بوده تمام شوند.

- زمان بگذارید و هزینه کنید تا کاملا "کک" را از بین ببرید. اینطوری دردسرتون کمتر خواهد شد، بخصوص اگر گربه یا سگ شما بیماری پوستی داشته باشد.


اینها فقط قوانین موفقیتند و حقیقتی دامپزشکانه! مثل تمام نصیحت ها، در تمام شرایط عمل نخواهند کرد. در بیشتر مواقع اما... اینها حقیقت دارند!

- اخرین قانون: اگر پت شما "کک" دارد پس خانه ی شما هم کک دارد. حتی اگر شما کک ها را نبینید. اگر خانه تان را به طریقی اساسی درمان نکنید، نمیتونید از شر کک خلاص شوید.....واقعا.


ترجمه: ن.میرزابیگی
منبع: http://www.vetinfo.com