کشف راز علاقه حشرات به چراغ های led

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان گسترش دامنه علاقه به LEDها به خارج از حوزه انسانها را اتفاق چندان خوشایندی نمی دانند.نتایج تازه ترین مطالعات دانشمندان که در نشریه " Ecological Applications" منتشر شده نشان می دهد حشرات علاقه به مراتب بیشتری به چراغ های led دارند تا سایر سیستم های روشنایی.به عقیده آنها تداوم این علاقه مدت می تواند به شکل گیری پیامدهای منفی طولانی مدت بر اکوسیستم های گوناگون منجر شود.


مطالعات دامنه دار این محققان نشان می دهد شیفتگی عجیب حشرات به چراغ های led ریشه در رنگ آنها دارد. تا پیش از این مشخص بود که حشرات به رنگ های زرد و سفید علاقه زیادی دارند اما علاقه شدید به رنگ آبی نیز به این مجموعه اضافه شده است.


بسیاری از چراغ های led سفید در واقع LEDهای آبی رنگی هستند که پوشش فسفری زردرنگی روی آنها را پوشانده است. ترکیب رنگ زرد و آبی در نهایت به تولید رنگ سفید می انجامد. با این 

حال حشرات مجهز به دریافت کننده های نوری ویژه ای هستند که با استفاده از آنها می توانند نور آبی این ترکیب را به خوبی تشخیص دهند و به همین دلیل است که در اطراف سیستم های روشنایی مبتنی بر led که در فضای باز نصب می شوند همواره انبوهی از حشرات در حال پرواز هستند.