يک جوان انگليسي با استفاده از تصاوير ماهواره اي «گوگل ارث» موفق شد در آب هاي ساحلي ليورپول يک حيوان دريايي بسيار عجيب را پيدا کند.

به گزارش مهر، اين جوان انگليسي در تصوير ماهواره اي که توسط «گوگل ارث» از منطقه بندري به نام بارانداز «آلبرت» در ليورپول گرفته شده بود يک حيوان عظيم الجثه دريايي را کشف کرد که بزرگتر از چندين قايق است و در زير آبهاي يخ زده شنا مي کند.

«سايمون هوبان» يک وبگرد 36 ساله انگليسي اين موجود دريايي را در زماني که بي هدف تصاوير ماهواره اي اين منطقه بندري را بر روي گوگل ارث مي ديد پيدا کرد.

«تام کورنول» زيست شناس دريايي گفت که اين جانور غول پيکر مي تواند يک کوسه ماهي نوع «آسودگر» عظيم باشد که مي تواند تا 35 فوت (10 متر و 66 سانتيمتر) نيز رشد کند.

اين زيست شناس دريايي توضيح داد:«شايد اين جانور دريايي يک کوسه پير باشد که به دنبال جايي براي مردن مي گشته است».