مدیر کارگروه سیستم های اطلاعات مکانی پردیس فنی دانشگاه تهران با بیان اینکه در صورت وقوع زلزله مناطق مرکزی و جنوبی تهران بیشترین تلفات انسانی و سازه ای را خواهد داشت گفت: تهران یکی از شهرهای لرزه خیز است که دارای گسلهای وسیع است.

دکتر محمودرضا دلاور افزود: در حال حاضر تعداد زیادی گسل های شناخته شده در تهران داریم مانند گسل ری و عباس آباد و همچنین تعداد زیادی گسل های ناشناخته داریم و طبق تحقیقاتی که انجام شد هیچ نقطه ای از شهر تهران منطقه ایمن نخواهدبود.

وی با بیان اینکه در کشوری هستیم که عمق زلزله هایی که اتفاق می افتد در اعماق کم زمین است، اظهار داشت: از این رو خطرپذیری زلزله هایی که در کشور رخ می دهد بسیار بالاست از این رو لازم است تا در خصوص مسائلی چون کیفیت سازه ها و ایجاد اتاق های ایمن در کشور اقدام کنیم.

مدیر کارگروه سیستم های اطلاعات مکانی با بیان اینکه در این طرح تحقیقاتی پارامترهایی چون تعداد طبقات، کیفیت سازه ها، قدمت سازه ها، میزان جمعیت، ویژگی های توپوگرافی زمین و وقوع زلزله در شب و روز مورد بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: در این تحقیقات همچنین نسبت به میزان تلفات احتمالی انسانی و فیزیکی و همچنین شدت زلزله و مناطق پرخطر برآوردهایی صورت گرفت.

وی با بیان اینکه تهران جزء شهرهای لرزه خیز و خطرناک کشور است خاطرنشان کرد: در حالی که ۲۵ درصد جمعیت کشور در تهران متمرکز است، بسیاری از استانداردهای کیفی و مقاوم سازی برای سازه ها رعایت نشده است از این رو در صورت وقوع زلزله شاهد تلفات زیادی خواهیم بود.

دلاور ادامه داد: طبق برآوردهایی که بر روی گسل های تهران از جمله گسل ری و شمال تهران صورت گرفت، برآورد شده است که در مناطق مرکزی و جنوبی تهران بیشترین تلفات رخ خواهد داد.

وی همچنین به وجود گسل های ناشناخته در شهر تهران اشاره کرد و اضافه کرد: برای شناسایی این گسل ها نیاز است تا علاوه بر مشاهدات میدانی اقداماتی در جهت لرزه نگاری با استفاده از تکنیک ها و سیستم های تعیین موقعیت و همچنین وارد کردن انرژی به زمین و بررسی عکس العمل زمین صورت گیرد. این امر هرچند که در برنامه پنجم توسعه دیده نشده ولی لازم است تا مسئولان نسبت به این امور توجه ویژه ای داشته باشند.

وی با بیان اینکه وقوع زلزله در تهران حتمی است یادآور شد: طبق تحقیقات زلزله دارای یک دوره بازگشت است که طبق برآوردها هر ۱۵۰ سال یک بار یک زلزله بزرگ رخ می دهد و با توجه به اینکه بزرگترین زلزله در تهران در ۱۷۰ سال گذشته رخ داده است باید خود را برای وقوع زلزله بزرگ در کلانشهرها آماده کنیم.