بر اساس آمارهای موجود از میزان مصرف سوخت خودروهای تولید داخلی، پراید صبا کم مصرف ترین و اقتصادی ترین خودرو داخلی شناخته شده است.

این خودرو با حجم موتور 1323 سی.سی و مصرف سوخت ترکیبی 4/6 لیتر در هر 100 کیلومتر، به عنوان کم مصرف ترین خودرو کشور شناخته شده است.
در میان خودروهای تولیدی توسط خودروسازان بزرگ و کوچک، خودروی صبا در شرایط هدفمندسازی یارانه ها و واقعی شدن قیمت سوخت به عنوان اقتصادی ترین خودرو کشور شناخته شده است.
موتور خودرو پراید که در حال حاضر استاندارد یورو 2 را پاس می کند قابلیت ارتقای استانداردهای بالاتر را نیز دارد.
همچنین بر اساس آمارهای موجود بیشتر خودروهای تولید داخلی از مصرف سوخت بسیار بالاتر در مقایسه با خودرو پراید برخوردارند که با توجه به بحث هدفمندسازی یارانه ها و همچنین میزان آلایندگی خودروهای تولیدی، پراید صبا به عنوان کم مصرف ترین و اقتصادی ترین خودروی کشور به شمار می رود.
یادآور می شود که پس از محصول پراید صبا، خودروهای ریو، تندر90 و پژو 206 دارای کمترین مصرف سوخت در بین خودروهای تولید داخلی است.