یک کارشناس پرندگان گفت : دانه ریختن برای پرندگان وحشی در زمستان یا فصول دیگر ، برعکس آنچه عموم مردم می اندیشند نه تنها به سود پرندگان نیست بلکه به زیان آنها است .

فصل زمستان است و با توجه به سرمای هوا و دشواری غذا پیدا كردن برای پرندگان وحشی ، بسیاری از ما ایرانیان علاقه داریم به این موجودات دوست داشتنی طبیعت ، در راه پیدا كردن غذا ، كمكی بكنیم .

از قدیم مرسوم بوده كه این كمك دلسوزانه از طریق ریختن ته مانده های غذا ( مخصوصا برنج ) برای پرندگان انجام شود .

گنجشك ها ، كبوتران وحشی و قمری و یا به عبارت مرسوم "یاكریم"ها ، معمولا میهمانان ثابت و اصلی این سفره های بیرون از خانه ما ایرانیان هستند .

هدف از میهمان كردن این پرندگان ،در فرهنگ ایرانی معمولا تقسیم رزق و روزی و یاری رساندن به این آفریده های خداوند است ولی شاید درصد پایینی از ما بدانیم كه این كار نه تنها به سود آنها نیست ، بلكه به زیان آنها است .

دکتر جمشید منصوری ، كارشناس پرندگان در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر ، گفت : اگر امروز پرندگان در نظام طبیعت باقی مانده اند ، محصول هزاران ، بلکه میلیونها سال سازگاری با شرایط متفاوت كره زمین است .

وی تاكید كرد : نباید از یاد برد که معمولا گونه هایی از جانوران در طبیعت باقی ماندند که با طبیعت سازگار تر بوده اند ، پرندگان نیز از این قاعده مستثنی نیستند و معمولا پرندگانی توانسته اند به نسل اندر نسل به حیات خود ادامه دهند ، که خود را با سختی شرایط متفاوت زمین وفق داده اند .

این استاد دانشگاه گفت : در واقع غذا دادن مستمر به پرندگان در زمستان یا فصلهای دیگر ، موجب خلل در نظام طبیعت و اكو سیستم این گونه از حیوانات خواهد شد و باعث می شود که این پرندگان به شرایط جدید یعنی آماده بودن غذا عادت كنند و حتی در بسیاری از موارد به دلیل قرار گرفتن در شرایط سخت بمیرند .

وی افزود : بهترین خدمت به پرندگان ، این است که مردم سیستم تغذیه آنها را به هم نزنند .

دكتر منصوری گفت : بی شک غذا دادن به پرندگان در فصل زمستان از روی ترهم و خیرخواهی مردم است و به صورت موردی آسیب زیادی را به پرندگان نمی زند ولی نباید این کار به صورت مستمر تکرار شود .

متاسفانه تا كنون در این زمینه اطلاع رسانی دقیقی از سوی سازمانهای ذیربط انجام نشده است و این در حالی است برخی از كشورهای پیشرو محیط زیست ، در خصوص ضرورت غذا ندادن به پرندگان ، در برخی از مكانهای عمومی تابلوهایی را نصب كرده اند .


تابناک