آسماني با دو خورشيد، تصويري مطلوب براي فيلم‌هاي علمي - ‌تخيلي است، اما يك دانشمند دانشگاه «سنت اندروز» با مطالعه چگونگي تاثير منظومه‌هاي دو خورشيدي بر حيات سياره آنها دريافته كه حيات گياهي در اين سيارات احتمالا به رنگ سياه يا خاكستري خواهد بود.
به گزارش سرويس علمي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، فتوسنتز(عمل تبديل نور خورشيد به انرژي)، پايه حيات اصلي روي زمين است. اين فرآيند، منبع انرژي گياهان و همچنين در مرحله بالاتر چرخه حيات، حيوانات است.
با وجود دو منبع نوري، اين گونه حيات ممكن است به استفاده از تمام خورشيدها خو گرفته يا امكان دارد شكل‌هاي مختلفي به وجود بيايد كه از نور يك خورشيد خاص استفاده كنند. اين انتخاب احتمالا بيشتر براي گياهاني اتفاق مي‌افتد كه بخش‌هايي از سطوح آنها براي مدتي طولاني با نور يك خورشيد روشن شده‌ است.
جك اومالي جيمز، دانشمند دانشگاه سنت اندروز اين نتايج را در جلسه ملي نجوم راس در ولز در تاريخ 19 آوريل مطرح كرد. وي با كمك چند تن از استادان دانشگاه‌هاي سنت اندروز، داندي و اوپن به تحقيق در مورد اين طرح پرداخته است.
وي اظهار كرد: اگر در منظومه‌اي با دو يا چند ستاره، سياره‌اي وجود داشته باشد، احتمالا چندين منبع انرژي براي عمل فتوسنتز وجود خواهد داشت. دماي يك ستاره، رنگ آن و در نتيجه رنگ نور استفاده شده در مرحله فتوسنتز را تعيين مي‌كند. بسته به رنگ نور ستارگان، گياهان به شيوه‌هاي مختلف تكامل پيدا مي‌كنند.
گفته مي‌شود كه ستارگان خورشيدمانند از سيارات فراخورشيدي برخوردار بوده و كوتوله‌هاي قرمز رايج‌ترين نوع ستاره در كهكشان ما هستند كه اغلب در منظومه‌هاي چند ستاره‌اي حضور دارند.
بيش از 25 درصد ستاره‌هاي خورشيدمانند و 50 درصد كوتوله‌هاي قرمز در منظومه‌هاي چند خورشيدي يافت مي‌شوند.
در شبيه‌سازي‌هاي اين تيم تحقيقاتي، سيارات شبيه زمين دور دو خورشيد نزديك به هم يا يكي از دو خورشيد كه با فاصله از هم قرار دارند گردش مي‌كنند. آنها همچنين روي تلفيق اين دو سناريو به شكل دو ستاره نزديك به هم و ستاره سوم در فاصله دورتر كار كردند.
اومالي جيمز اظهار كرد: شبيه‌سازي‌هاي ما نشان مي‌دهد كه سيارات در منظومه‌هاي چند ستاره‌يي ممكن است ميزبان شكل‌هاي عجيب از گياهاني كه ما روي زمين مشاهده مي‌كنيم باشند. براي مثال گياهاني كه در معرض نور خورشيدهاي كوتوله قرمز قرار دارند ممكن است در چشم ما سياه به نظر برسند كه كل طيف طول موج مرئي براي استفاده از حداكثر نور در دسترس جذب مي‌كنند. آنها حتي ممكن است از نورهاي مادون قرمز يا ماوراي بنفش نيز در روند فتوسنتز استفاده كنند.