حکیم مهر - پیرترین اورانگوتان جهان که در قفس زندگی می کرد روز شنبه در باغ وحش تاما در حومه توکیو ، پایتخت ژاپن ، مُرد.
به گزارش خبرگزاری کیودو از توکیو ، این اورانگوتان ماده که مولی نام داشت پنجاه و نه سال و چهار ماه عمر کرد. مولی نخستین اورانگوتان در دوره پس از جنگ جهانی دوم در ژاپن بود.
این حیوان در سال 1955 در سن سه سالگی از اندونزی به ژاپن انتقال یافت و پس از انکه در سال 2002 با مداد رنگی شروع به نقاشی کشیدن کرد بسیار مشهور شد. با مرگ مولی یک اورانگوتان دیگر باغ وحش تاما به نام جیپسی اینک پیرترین اورانگوتان در جهان محسوب می شود. گفته می شود جیپسی 57 سال و چهار ماه دارد.