مدیرکل محیط زیست استان هرمزگان با بیان اینکه میزان سلولهای عامل بروز پدیده کشند قرمز خرداد امسال به بیش از7 میلیون سلول در لیتر رسیده گفت: در صورت پایداری این پدیده شهریور امسال علاوه بر انتشار بوی نامطبوع، باز هم با انبوه آبزیان مواجه می شویم. مجید وفادار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مهمترین عامل بروز کشند ورود فاضلاب تصفیه نشده به آب دریاست گفت: طرح تصفیه فاضلاب بندر عباس که از سال 70 آغاز شده و تا پایان امسال کامل می شود برای یک جمعیت 300 هزار نفری در نظر گرفته شده است در حالیکه جمعیت بندر عباس 500 هزار نفر است. همچنین با واگذاری مسکن مهر نیز باز هم به حجم فاضلاب های مسکونی بندر عباس افزوده می شود که بایستی برای جلوگیری از ورود این فاضلاب به دریا طرح های تکمیلی و تصفیه خانه های جدید در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه کشند قرمز یا شکوفایی جلبکی که بر اثر رشد پلانکتونها به وجود می‌آید گفت: تصفیه فاضلاب و جلوگیری از ورود مواد مغذی به دریا از عواملی است که می توان برای کاهش پدیده کشند اجرا کرد ولی نیاز به تأمین اعتبار دارد.

وفاداربا اشاره به اینکه این پدیده نخستین بار مرداد سال 87 در خلیج فارس و دریای عمان دیده شد و مرگ 34 تـن از آبزیان را درپی داشت افزود: این پدیده 11 و16 خرداد امسال هم با شکوفایی دو گونه بومی متفاوت در آبهای هرمزگان دیده شد.
به گفته وی، تاکنون 20 گونه شکوفایی جلبکی در خلیج فارس و دریای عمان دیده شده که مهمترین آن شکوفایی کشند قرمز با عامل ککلودینیوم که غیر بومی است.
وفادار با بیان اینکه اگر سلولهای عامل این پدیده از دو میلیون در لیتر فراتر رود، شکوفایی جلبکی رخ می‌دهد یادآور شد: میزان سلولهای عامل بروز پدیده کشند قرمز خرداد ماه سال جاری به بیش از7 میلیون سلول در لیتررسیده بود و پیش بینی می‌شود در صورت پایداری این پدیده شهریور امسال علاوه بر انتشار بوی نامطبوع، باز هم انبوه مرگ و میر آبزیان را شاهد باشیم.
وی با اشاره به اینکه در شکوفایی جلبکی خرداد امسال تاکنون مرگ و میر ماهیان مشاهده نشده است اضافه کرد:
مبارزه با پدیده کشند قرمز تاکنون به صورت فیزیکی انجام می‌شد اما از امسال قرار است با اعتبار یک میلیارد تومانی که به سازمان شیلات اختصاص یافته با همکاری مرکز تحقیقات این مبارزه به صورت بیولوژیک انجام شود.