گربه ای خانگی ساکن کالیفرنیا که از بیماری جنون سرقت رنج می برد تاکنون در حدود 600 قطعه اجناس همسایگان را به سرقت برده است.

[COLOR=#404040 ]کد خبر: [/COLOR][COLOR=#003366 ]19068[/COLOR]

تاریخ درج:
1 /تیر /1390
به گزارش خبرگزاری مهر، به نظر می رسد که بیماری "جنون سرقت" (kleptomania) یا علاقه به دزدی بدون دلیل تنها در بین انسانها شایع نیست بلکه حیوانات نیز می توانند به این بیماری مبتلا شوند.

در این راستا، روزنامه "سانفرانسیسکو کرونیکال" گزارشی را به گربه ای به نام "داستی"، 5 ساله، ساکن سن ماتیو در کالیفرنیا اختصاص داده است که از این مشکل رنج می برد.
این گربه تاکنون حداقل یکبار به تمام خانه های اطراف سر زده و با اشتیاق اشیای مختلفی به ویژه کفش، حوله، دستکش و عروسکهای پشمی را سرقت کرده است.
صاحبان داستی همراه با این گربه در خانه ای که بی شباهت به موزه اشیای مسروقه نیست زندگی می کنند. این "مجرم پشمالو" تاکنون در حدود 600 شیء را به سرقت برده است.
برنامه تلویزیونی "باید گربه ها را دوست داشت" به مدت یک هفته با یک دوربین مادون قرمز رفتار این گربه را رصد کرد و نشان داد که وی چگونه مخفیانه وارد خانه همسایه ها می شود و عروسکها و سایر اشیاء را در میان دندانهای خود گرفته و راه خانه را در پیش می گیرد.
کارشناسان می گویند که غریزه شکارچی بودن "داستی" از مسیر اصلی خود منحرف شده است. همسایگان به مدت سالها از اینکه وسایلشان به سرقت می رفت متحیر بودند و از این می ترسیدند که مورد هجوم سارقان واقعی قرار گرفته اند.
این سارق تنها در مدت یک شب 11 بار به خانه های همسایگان دستبرد زد. همسایگان پس از اینکه متوجه شدند سرقتهای شبانه کار چه کسی است تصمیم گرفتند این سارق را به پلیس تحویل ندهند.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

شرور- داستی، گربه سارق ساکن سان ماتیو در کالیفرنیا که علاقه به سرقت حوله، دستکش، کفش و عروسکهای پشمی دارد

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

انبار اجناس مسروقه- داستی در میان اسباب بازیها و سایر اجناسی که از همسایگان به سرقت برده است

Resigzed Image Click this bar to view the full image.


مکان مورد علاقه- یکی از مکانهای مورد علاقه داستی نشستن داخل سینک دستشویی است

Resigzed Image Click this bar to view the full image.


داستی بیش از 600 قطعه از اجناس مختلف را سرقت کرده و حتی تنها در یک شب 11 بار به همسایگان دستبرد زده است

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

کلکسیون- جیم کلمن و همسرش "جین چو" صاحبان داستی در میان اشیایی که این گربه در طول سالها به خانه آورده است

Resigzed Image Click this bar to view the full image.


سارق منازل- داستی علاقه ویژه ای به اسباب بازیها و عروسکهای پشمی دارد. در این عکس که با دوربین مادون قرمز گرفته شده مشغول سرقت یک عروسک دایناسور است

Resigzed Image Click this bar to view the full image.


دستکش- گربه سارق در حال ربودن دستکش باغبانی همسایه

Resigzed Image Click this bar to view the full image.