عضو کمیسون قضایی مجلس گفت هیچ موضوعی برای برخورد باخرید فروش و حمل حیوانات در مجلس مطرح نیست خلیل حیات مقدم در باره خرید فروش آزادانه حیوانات مخصوصا سگ در معابر اظهار داشت سگ حیوانی اهلیست و برای خرید و فروش انواع ان مانند سگ نگهبان سگ گله و سگ شکاری در فقه پیشبینی هایی شده است وی با بیان اینکه نگهداری سگ در منزل یک موضوع شخصی است گفت آیا برای آوردن سگ در خیابان ها باید موضوع در مجلس مطرح شود تا کارشناسان .جامعه شناسان و روان شناسان بیا آیند و نظر دهند تا تصمیم گیری شود .

عضو کمسیون قضایی مجلس خاطر نشان کرد مدتی قبل یکی از نمایندگان مجلس این موضوع را مطرح کرد اما مسکوت ماند

متن روزنامه آرمان مورخ یکشنه 24 مهر ماه نود
(لینک دانلود)
http://www.armandaily.ir/index.php?o...10-10-16-36-02