Resigzed Image Click this bar to view the full image.
 تامین سوخت آینده خودروها از حشرات!
محققان آمریکایی با استفاده از موجودات میکروسکوپی، در حال ساخت سوخت زیستی هستند که بدون نیاز به نفت یا نور خورشید می توانند سوخت پاک تولید کنند.
به گزارش مهر، تحقیقات جدید نشان می دهد سوخت های امروزی تنها تا ۲۰ سال دیگر قابل استفاده هستند و بعد از آن نیاز به جایگزین دارند.
آژانس اطلاعات وزارت انرژی آمریکا اعلام کرده است با وجود تعداد زیادی وسایل نقلیه هیبریدی و الکتریکی در میان جاده ها، رانندگان تا ۲۰ سال آینده به سوختهای مایع وابسته خواهند ماند. این در حالی است که پس از این مدت استفاده از سوختهای اتانولی نیاز به هزینه ی بالا دارد و این سوخت تاثیرات تردید برانگیزی برای محیط زیست دارد.
از این رو به منظور متوقف کردن وابستگی به سوختهای فسیلی، دانشمندان و مهندسان در حال ساخت سوختی به نام سوخت های الکتریکی هستند که از محلولی حاوی جانوران ریز میکروسکوپی که از آمونیاک مضر و یا سولفید هیدروژن تغذیه می کنند تشکیل شده و می تواند با ایجاد شارژ الکتریکی دی اکسید کربن را به سوختی مناسب برای خودروها تبدیل کند.
این حشرات روند سوخت سازی را بدون استفاده از نفت، زیست توده و یا نور خورشید انجام می دهند. وزارت انرژی آمریکا برای یافتن بهترین شیوه تولید سوخت زیستی قصد دارد بودجه تحقیقاتی ۱۵ لابراتوار را در سرتاسر آمریکا تامین کند تا به این شکل محققان بتوانند بهترین سوخت زیستی با کمترین هزینه ممکن را تولید کنند.