باغ وحش پارک آهوان کیش که یکی از معدود نقاط بکر و دارای پوشش گیاهی مناسب جزیره کیش بود برای ساخت یک مجتمع تجاری کنار ساحلی تخریب شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران در وبگردي 20:30 اعلام شد ،باغ وحش پارک آهوان کیش که یکی از معدود نقاط بکر و دارای پوشش گیاهی مناسب جزیره کیش بود برای ساخت یک مجتمع تجاری کنار ساحلی تخریب شد.

ساکنین بومی این تخریب محیط زیست و صدور مجوز ساخت "مجتمع تجاری ساحلی میکا" را بی ارتباط با مناسبات و روابط ویژه مالکان برجهای میکا با مدیرعامل جوان منطقه آزاد کیش نمی دانند.با این حال وقتی محلی ها ما را در جریان امر گذاشتند...

چندین گونه جانوری که در این پارک نگهداری می شدند در وضعیت بسیار نامناسبی در قفس نگهداری می شود و این در حالیست که بر سر در باغ وحش پارک آهوان پلاکاردی نصب شده است که بر روی آن نوشته شده باغ به علت جابه جایی تعطیل است.

پارک آهوان با 2هکتار مساحت در انتهاي خيابان فردوسي روبروي برج هاي مسکوني ميکا قرار دارد
بنابراین گزارش بیش از 200 اصله درخت برای ساخت مجتمع تجاری ميکا قلع و قمع شده است .

با این وجود مسئولین امر اعلام کرده اند به دلیل رعایت مسایل بهداشتی اقدام به برچیدن باغ وحش نموده اند.اما سوالی که مطرح شده است این است که آیا برای رعایت مسائل بهداشتی لزومی دارد درختان 30ساله جزیره کیش قطع شدند و درختانی که نمونه مشابهش کمتر در پوشش گیاهی و محیط زیست جزیره زیبای خلیج فارس به چشم می خورد.

يکي از مسئولان ارشد منطقه آزاد کيش، مدتی است در یکی از مجلل ترین برجهای کیش موسوم به برج های میکا زندگی می کند ، برجی که قیمت هر متر مربع منازل مسکونی آن ارزشی بیش از شش میلیون تومان دارد. 

بسیاری از اهالی کیش و ساکنین بومی این تخریب محیط زیست و صدور مجوز ساخت "مجتمع تجاری ساحلی نیکا" را بی ارتباط با مناسبات و روابط ویژه مالکان برجهای ميکا با مدیرعامل جوان منطقه آزاد کیش نمی دانند.با این حال وقتی محلی ها ما را در جریان امر گذاشتند، برایمان این سوال پیش آمد که چرا خبرنگاران محلی و صدا و سیمای مرکز کیش از این رویداد مهم گزارشی تهیه نکرده اند.