فرمانرو: Animalia

شاخه: Chordata

رده: Sauropsida

زیر رده: Daipsida

گونه: Claudiosaurus
_____________________

نام: 
Claudiosaurus (به معنی مارمولک کلود)

زیستگاه: سواحل ماداگاسکار

دوره ی تاریخی: پرمین پسین (250 میلیون سال پیش)


اندازه: حدود 60سانتی متر

وزن: تا 5 کیلوگرم

رژیم غذایی: ماهی ها

ویژگی های بارز: دم و گردن بلند

درباره ی 
Claudiosaurus :

بیشتر، این خزندگان دریایی را با 
ایگوانا های پیشرفته ی امروزی قیاس می کنند.بررسی استخوان بندی این موجود از روی فسیل های پیدا شده ، نشان می دهد که اسکلت غضروفی زیادی داشتند و همچنین استخوان جناغ آنها نیز ضعف زیادی داشته و توسعه یافته نبوده است.همین امر باعث می شد که آنها نتوانند وزن خود را روی زمین تحمل کنند و راه رفتن برایشان در خارج آب فوق العاده سخت بوده است.در عوض، آنها با مواج کردن بدن و دم خود و نزدیک کردن پاهایشان نزدیک بدن، شنا گران خوبی بودند.


 درباره ی Claudiosaurus (ترجمه)

 درباره ی Claudiosaurus (ترجمه)


منبع: about.com / eng.wikipedia.org
مترجم: Ali