درباره ی Ceresiosaurus (ترجمه)
فرمانرو: Animalia

شاخه: Chordata

رده: Sauropsida

راسته: Nothosauria

خانواده: Nothosauridae

گونه: Ceresiosaurus
________________

نام: Ceresiosaurus (بع معنی مارمولک سرسیو)

زیستگاه: دریاچه های اروپای غربی

دوره ی تاریخی: در اوایل تریاس (240-245 میلیون سال پیش)

انداره: 
حدود 4متر

وزن: حدود 225 کیلوگرم

رژیم غذایی: ماهی ها و خزندگان دریایی

ویژگی های بارز: 
باله های بلند / دم قدرتمند / جمجمه ی دراز

درباره ی Ceresiosaurus :


سرسیو نام دیگر دریاچه ی لوگانوی سوئیس می باشد.فسیل این موجود دریایی در آن منطقه توسط برنهارد پیر (Bernhard Peyer) در سال 1931 کشف و نامگذاری شد.با وجود دم و گردن بلند و قدرتمند ، احتمالا نمی توانستند با مواج کردن بدن خود به مدت طولانی شنا کنند.تجزی ه تحلیل هایی از استخوان لگن و دم آنها نشان داد که آنها در آب بسیار شبیه به پنگوئن ها شنا می کردند و سر عت خوبی نیز داشتند.


  درباره ی Ceresiosaurus (ترجمه)  درباره ی Ceresiosaurus (ترجمه)

منابع: about.com / eng.wikipedia.org
مترجم: Ali