حسین محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: 60 تا 70 درصد از این تلفات بر اثر حوادث جاده‌ای اتفاق افتاده و عمده این حیوانات را گوشتخواران به ویژه گربه سانانی مانند یوزپلنگ و پلنگ تشکیل می‌دهند. وی ادامه داد:‌ از سال 86، برای ثبت تلفات حیات وحش یک بانک اطلاعاتی ایجاد کرده‌ایم که در آن دلیل تلفات و موقعیت استان‌هایی که با این موارد مواجه می‌شوند ثبت می‌شود تا بتوانیم تحلیل جامعی از شرایط داشته باشیم راهکارهایی برای کاهش این تلفات پیدا کنیم. مدیر کل دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در زمان ریاست قبلی سازمان گزارش تحلیلی از این گونه اتفاقات را به معاون محیط زیست رئیس جمهوری ارائه دادیم و اکنون نیز این گزارش به دکتر ابتکار تقدیم شد و این موضوع را به عنوان چالش اساسی در زمینه حفاظت از حیات وحش کشور مطرح کرده‌ایم. 
محمدی ادامه داد: در پی ارائه این گزارش، دکتر ابتکار دستور داد تا نقاط حادثه خیز شناسایی شده و راهکارهایی برای کاهش این اتفاقات ارائه شود که در نهایت راهکارهای بلند مدت و کوتاه مدتی برای کاهش تلفات حیوانات کشور بر اثر حوادث مطرح کردیم. به گفته وی، هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی در جهت احداث زیرگذر یا روگذر در جاده‌ها و هماهنگی با نیروی انتظامی و پلیس راه جهت نصب سیستم‌های کاهنده سرعت در مسیرها و نصب تابلوهای هشدار و اطلاع رسانی برای اطلاع رسانی به راننده‌ها از جمله برنامه‌های کوتاه مدت در جهت کاهش تلفات حیات وحش در جاده‌هاست که برای اجرای آن اقدام شده است. 


مدیر کل دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: طی سالهای گذشته خطوط انتقال نیرو، بزرگراه‌ها و خط آهن زیستگاه‌ها را با چالش‌ اساسی مواجه کرده است که به همین منظور با دستگاه‌های ذیربط رایزنی می‌کنیم تا این قبیل اقدامات با کمترین میزان خسارت به بدنه محیط زیست کشور انجام شود.