به طور معمول به دليل پوشش گياهي انبوه خرس سياه در شمال آمريكا به ويژه ناپل زياد ديده مي‌شوند. اما حضور آنان در مناطق مسكوني بسيار نادر است. 


وحشت زن صاحب‌خانه در حالي دو چندان مي‌شود كه خرسها تلاش در بازكردن درب ورودي با شكستن شيشه‌هاي دوجداره بودند. وي سپس به طبقه‌ بالاي منزل مسكوني خود رفت و از همان جا مأمورين را درجريان امر قرارداد. 


با حضور پليس و مأمورين آتش‌نشاني با شليك چند گلوكه خرسها از صداي آن وحشت‌زده و راه خود را به سمت جنگل پيش گرفتند.

شنا کردن خرس‌های سیاه در خانه زن تنها

شنا کردن خرس‌های سیاه در خانه زن تنها

شنا کردن خرس‌های سیاه در خانه زن تنها