10 نکته کلیدی که در باره سگ ها


1 : برای برس کشیدن سگ های بد اخلاق و انها که اجازه نمیدهند انها را شانه بکشید میتوانید بر روی بلندی مانند پیشخوان و یا میز بلند قرار دهید و راحت برس بکشید 2: همین طور میتوانید برای کوتاه کردن موهای دور چشم سگ نیز میتوانید از این ترفند استفاده کنید 3: برای کوتاه کردن ناخن های سگ های بسیار بد اخلاق میتوانید یک حوله دور سر سگتان بیاندازید به گونه ای که جایی را نبیند و راحت ناخن های سگتان را کوتاه کنید 4: سگ های بزرگ جثه و کار نیاز به تخلیه کیسه مقعدی ندارند 5: هر گز سوسیس - کالباس -ادویه زیاد- تن ماهیکم کردن سیستم ایمنی) استخوان-(پاره کردن دستگاه گوارش)- تخم مرغ خام (وجود اویدین)-شکلات (وجود تئو برومین ) -ادامس( وجودxilitol) به سگتان ندهید 
6: سگتان را بیش از ماهی یکبار به حمام نبرید 7 : اگر سگ شما در جایی اشتباه ادارار کرد ابتدا محل را با سرکه سفید بشورید 


8 : سگ خود را هر گز در تابستان در ماشین تنها قرار ندهید به علت دمای بسیار بالای داخل ماشین خطر مرگ برای سگ حتمی است9 : در فصل زمستان مراقب باشید و همیشه ضد یخ را از نزدیکی سگ ها بردارید سگ ها به دلیل مزه ضد یخ راحت انرا میخورند و برایشان مرگ اور است در صورت خورده شدن ضد یخ سریعا به دامپرشک مراجعه کنید 10 : در صورتی که سگ شما پشتش را بر روی زمین میکشد و روی دو دست راه میرود کیسه مقعدی ان پرشده و باید توسط دامپزشک تخلیه شود

10 نکته کلیدی که در باره سگ ها