این حشره‌ سیگار می کشد!


پژوهشگران در تحقیقی جالب و استثنایی دریافته‌اند که کرم‌های ابریشم برای محافظت از خود در مقابل حشرات شکارچی ترفندی جالب دارند.
گفتنی است: این کرم‌ ها از بوی توتون و تنباکو برای فراری دادن شکارچیان استفاده می‌کنند.بررسی ها نشان می‌دهند، پژوهشگران با مطالعه ژن‌های این حشره دریافته‌اند که در ژن‌های این حشره مقدار کمی نیکوتین وجود دارد که از طریق سوراخ‌های تنفسی در پوست خود آنها را خارج کرده باعث دور کردن حشراتی مانند عنکبوت می‌کنند.


این حشره برگ تنباکو را که حاوی دوزهای بالایی از نیکوتین برای انسان است را می‌خورد و از آن برای دفع دشمنان خود استفاده می کنند دانشمندان همچنین در تحقیق آزمایشگاهی دریافته‌اند که عنکبوت‌ها علاقه‌ای به خوردن برگ تنباکو ندارد و این عامل زنده ماندن کرم‌های ابریشم است.


تحقیقات بر روی چگونگی جذب این دوز بالای نیکوتین توسط این حشره از سوی دانشمندان در دست انجام است.