این هنرمند اهل روسیه با استفاده از بال پروانه های مرده توانسته است نقاشی های بسیار زیبا و باورنکردنی را خلق کند که برای ساخت هرکدامشان وقت زیادی صرف کرده است.

نقاشی با بال پروانه

نقاشی با بال پروانه

نقاشی با بال پروانه

نقاشی با بال پروانه

نقاشی با بال پروانه