حشرات و عنکبوت ها به عنوان حیوان خانگی

 

 

چرا از یک حشره یا عنکبوت به عنوان حیوان خانگی نگهداری کنیم؟

 

حشرات و عنکبوت ها حیواناتی هستند که نگاه کردن به آنها جذابیت خاصی دارد. آنها حیوانات بسیار ساکت و تمیزی هستند که نیاز به فضا و زمان زیادی برای مراقبت ندارند. آنها همچنین نیاز چندان زیادی به توجه و اجتماعی شدن ندارند. در حقیقت در صورتی که توجه حداقل به آنها شود و از توجهات وسواس گونه پرهیز کنید آنها زندگی بهتری خواهند داشت. گرچه پیش از خرید یک حشره یا عنکبوت باید نگاهی به دلایل خود برای خرید این حیوانات به عنوان حیوان خانگی بیندازید. اگر هدف و قصد شما از خرید چنین حیواناتی این است که یک حیوان خانگی خاص و منحصر به فرد داشته باشید و یا میخواهید که فقط دوستان خود را شگفت زده و شوکه کنید بهتر است مجددا در این خصوص فکر کنید. حشرات و عنکبوت ها به معنای واقعی کلمه حیوانات خانگی خاص هستند اما باید توجه کنید که با وجود نیاز کم به رسیدگی، باز هم این بی مهرگان نیازمند مقدار حداقلی از رسیدگی هستند که تعهداتی را برای شما ایجاد میکند. اغلب مردم بر اثر انگیزش های لحظه ای اقدام به خرید این حیوانات میکنند و پس از مدتی که تازگی و نوظهوری آنها به پایان رسید از نگهداری از حشرات و عنکبوت ها خسته میشوند.