قورباغه به عنوان حیوان خانگی

 

 

تذکر مهم :

 

قورباغه ها میتوانند حیوانات خانگی بسیار دوست داشتنی باشند اما جمعیت بسیاری از آنها در محیط طبیعی زندگی شان به شکل گسترده ای بر اثر فعالیت های انسانی رو به کاهش و حتی انقراض است. متاسفانه خرید و فروش به عنوان حیوان خانگی نیز در کنار عوامل اصلی همچون شیوع غیر منتظره و شگفت آور عفونت قارچی «چیترید» (chytrid) به عنوان یکی از عوامل تشدید کننده بحران کاهش جمعیت این حیوانات عمل میکند. به همین دلیل باید دقت کنید حتما قورباغه ای را بخرید که در محیط اسارت تکثیر شده و عاری از هرگونه بیماری محیطی باشد. شاید یافتن چنین قورباغه ای در برخی شرایط حتی غیرممکن به نظر برسد اما نباید فراموش کرد که فروش قورباغه های خانگی نیز یکی از دلایل هرچند کوچک در بالا رفتن نرخ کاهش جمعیت این موجودات کهن است.