تاپ ناپ: یک پسر 9 ساله در فیلیپین رویای خود برای باز کردند پناه گاهی برای حیوانات بی خانمان را به حقیقت تبدیل کرد. هرچند که بسیاری از کودکان در این سن فکر می کنند باید برایرسیدن به رویاها و آرزو های خود تا بزرگ شدن صبر کنند این پسر 9 ساله با کار سخت خود و کمک پدرش یک گاراج برای سگ ها و گربه های خیابانی باز کرده است و به آنها برای زندگی آسوده کمک می کند. 

مردم فیلیپین با خواندن در مورد شفقت پسر جوان و عزم و اراده او برای کمک به حیوانات ولگرد در روزنامه های محلی با اهدا پول به او برای این کار کمک کردند. در گاراژ این پسر 9 ساله ، سگ ها باغذا های باکیفیت کنسرو شده و مراقبت دامپزشک با شادی زندگی می کنند.

پسر 9 ساله ناجی حیوانات بی‌خانمان

پسر 9 ساله ناجی حیوانات بی‌خانمان

پسر 9 ساله ناجی حیوانات بی‌خانمان

پسر 9 ساله ناجی حیوانات بی‌خانمان

پسر 9 ساله ناجی حیوانات بی‌خانمان

پسر 9 ساله ناجی حیوانات بی‌خانمان

پسر 9 ساله ناجی حیوانات بی‌خانمان

پسر 9 ساله ناجی حیوانات بی‌خانمان

پسر 9 ساله ناجی حیوانات بی‌خانمان

پسر 9 ساله ناجی حیوانات بی‌خانمان

پسر 9 ساله ناجی حیوانات بی‌خانمان

پسر 9 ساله ناجی حیوانات بی‌خانمان

پسر 9 ساله ناجی حیوانات بی‌خانمان