به گزارش گروه چندرسانه‌ای باشگاه خبرنگاران؛ عکاس کانادایی در سواحل اندونزی توانسته از غذا خوردن جالب نهنگ تصاویری را ثبت کند. 

غذا خوردن نهنگ‌ از تور ماهیگیران

غذا خوردن نهنگ‌ از تور ماهیگیران

غذا خوردن نهنگ‌ از تور ماهیگیران

غذا خوردن نهنگ‌ از تور ماهیگیران

غذا خوردن نهنگ‌ از تور ماهیگیران

غذا خوردن نهنگ‌ از تور ماهیگیران

غذا خوردن نهنگ‌ از تور ماهیگیران

غذا خوردن نهنگ‌ از تور ماهیگیران

غذا خوردن نهنگ‌ از تور ماهیگیران

غذا خوردن نهنگ‌ از تور ماهیگیران

غذا خوردن نهنگ‌ از تور ماهیگیران