تکثیر ماهی فایتر
برای شروع شما باید از یک هفته تا ده روز قبل اقدام به فراهم کردن محیط کنید.

وسایل و شرایط مورد نیاز برای ماهی نر و ماده :

ماهی ها باید از ده روز قبل از جفتگیری با کرم خون و غذای زنده تغذیه بشوند.

یک آکواریوم ۴۰ در ۲۰در ۳۰ سانتی متر با بخاری و دماسنج .

سنگ نمک یک قاشق چایخوری.

سه لیوان خالی سرامیکی یا غیر شفاف .

یک لیوان یکبار مصرف نصف شده.

روش تنظیم تانک:

آکواریوم را تا سه چهارم پر از آب کنید.

دمای آب را روی ۲۸ درجه سانتیگراد تنظیم کنید.

نمک را به آب اضافه کنید و در آب کاملا حال کنید.

لیوانهای سرامیکی را در ته آب قرار دهید.

لیوان یکبار مصرف را با چسب نواری طوری به کناره آکواریوم بچسبانید که حدود نیم سانت در آب فرو برود و حالت سرپوش به وجود آورد.

تکثیر ماهی فایترمحیط مناسب لانه سازی ماهی فایتر


ماهی نر را در آب قرار دهید.

معمولا بعد از هفت هشت ساعت ماهی نر شروع به ساختن لانه میکند.

این لانه از کف ساخته میشود که معمولا در زیر لیوان یک بار مصرف ساخته میشود.

بعد از این که لانه ساخته شد ماهی ماده را داخل تانک قرار دهید .

در ابتدا خطوط تیره رنگی به صورت افقی یا از سر به دم ماهی ماده ایجاد میشود که نشانه ترسیدن ماهی است.

از حالا به بعد باید سنگدل باشد چون ماهی نر شروع به کتک زدن ماهی ماده میکند.

ماهی ماده را اول صبح داخل تانک قرار دادید .

ماهی ماده برای پنهان شدن از لیوان های سرامیکی استفاده میکند.

نور تانک باید کم باشد نور اتاق کافی است و نیازی به نور دهی تانک نیست.

معمولا راس ساعت ۱۲ جفتگیری شروع میشود.

پس از چند ساعت خطوط عمودی روی بدان ماهی ماده ظاهر میشود.

تکثیر ماهی فایترماهی فایتر نر و ماده لحظه قبل ار جفتگیری

این خطوط نشانه آمادگی ماهی ماده برای جفتگیری است.

ساعت جفتگیری طوری دقیق است که تعجب خواهید کرد.

اگر ماهی ماده لجباز باشد لانه را خراب خواهد کرد تا ماهی نر لانه جدیدی بسازد.

ممکن است این کار بارها تکرارشود .

سپس ماهی نر ماهی ماده را در آغوش میکشد و ماهی ماده اقدام به تخم ریزی میکند.

تکثیر ماهی فایترجفتگیری ماهی فایتر نر و ماده

سعی کنید زیر لانه چیزی قرار نگرفته باشد تا پس از تخم ریزی ماهیها بتوانند به سادگی تخم ها را جم آوری کنند.

ماهی ها با کمک هم تخم ها را از کف تانک جم کرده و در لانه قرار میدهند.

معمولا تخم ریزی تا سه ساعت طول میکشد.

بعد از پایان تخم ریزی ماهی نر دوباره شروع به کتک زدن ماهی ماده میکند.

در این زمان ماهی ماده را از تانک به آرامی خارج کنید در غیر این صورت ماهی نر ماهی ماده را خواهد کشت.

اگرهنگام خارج کردن ماهی ماده ماهی نر بترسد تخمها را خواهد خورد.

گاهی هم ماهی نربه دلیل بی تجربگی اقدام به خوردن تخمها میکند.

تخمها بعد از ۲۰ الی ۷۲ ساعت بعد به لارو ماهی بدل خواهند شد.

تکثیر ماهی فایترلارو ماهی فایتر

ماهی نر را ۲۴ساعت پس از خروج لاروها از تخم از تانک خارج کنید.

روش پرورش بچه ماهی ها :

مثل هر بچه دیگر قبل از تولد بچه باید به فکر آینده او بود !

از ۱۰ روز قبل از تولد شما نیاز به آماده کردن تانک پرورش دارید.

برای این منظور :

یک تانک ۲۰ تا ۴۰ لیتری کافیست.

تانک را تا نیمه پر از آب کنید.

تعداد زیادی از گیاهان ابی را داخل تانک قرار دهید.

تانک را نور دهی شدید کنید.

نور آفتاب بهترین است در غیر این صورت یک مهتابی ۱۰ وات هم میتواند تا اندازه یی نیاز شما را برآورده کند.

چند ظرف نوشابه ۱.۵ لیتری که کاملا شسته شده را از آب آکواریوم پر کنید.

در هر ظرف یک قطره زرده تخم مرغ بریزید.

ظرفها را با در باز در کنار تانک پرورش قرار دهید .

تانک پرورش حد اقل باید یک هفته در این حالت بماند.

پس از یک هفته توده ابر مانندی در ظرف نوشابه ها تشکیل میشود.

یکی ازظرفها را در تانک پرورش خالی کنید.

حالا بچه ماهی ها را به تانک انتقال دهید.

هر روز یکی از ظرفها را داخل تانک به آرامی خالی کنید.

اگر آب را با سرعت داخل تانک بریزید کیسه ی شنای بچه ها پاره شده و دیگر قادر به شناوری روی آب تا آخر عمر نخواهند بود.

از روز ۴ بعد از تولد بچه ها را با لارو میگو یا آرتمیا یا دافنی تغذیه کنید.

منبع: دانشنامه آبی