به گزارش سرویس «حوادث» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بلندی موهای این خرگوش آنگورا که «ایدا» نام دارد به 25 سانتیمتر می‌رسد و تصاویر آن در سایت خبرگزاری شینهوا منتشر شده است: آنگورای پشمالو در آستانه رکوردشکنی آنگورای موبلندآنگورای پشمالو در آستانه رکوردشکنی آنگورای موبلندآنگورای پشمالو در آستانه رکوردشکنی آنگورای موبلندآنگورای پشمالو در آستانه رکوردشکنی آنگورای موبلندآنگورای پشمالو در آستانه رکوردشکنی آنگورای موبلندآنگورای پشمالو در آستانه رکوردشکنی