گربه،قناری نیست!
دوستان خوبم ، توجه داشته باشید . ما به عنوان مالک گربه میتونیم و این حق را داریم که گربهء خود را بنا به خواستهء خود ، تربیت کنیم. اما ما نمیتونیم و حق نداریم که با گربهء خود رفتاری داشته باشیم که برخلاف طبیعت و سرشت گربه ست . این گونه رفتارها که از خودخواهی ما انسان ها نشات میگیره ، نه تنها غیراخلاقی هستند بلکه به شدت ظالمانه هستند. همیشه به یاد داشته باشید که ارتباط ما با گربهء ما وقتی یک ارتباط سالم هست که بر پایهء لذت دوجانبه باشه. اگر قرار باشه انسان هرگونه که خودش دوست داره و آرامش خودش رو تضمین میکنه رفتار کنه و طبیعت گربه را نادیده بگیره ، این یک رابطهء سالم نیست.
دقت کنید . گربه قناری نیست که او را در قفس نگهداری کنید . حتی برای ساعاتی کوتاه . این با سرشت گربه در تضاده. گربه باید اجازه داشته باشه که در منزل آزادانه راه بره . در خوشبینانه ترین حالت ، شما میتونید گربه را در یک اتاق نگهداری کنید. اما نگهداری گربه در یک قفس هرچند برای ساعاتی کوتاه ( تکرار می کنم. هرچند برای ساعاتی کوتاه) ، عملی صددرصد نادرسته که در کوتاه یا دراز مدت (بسته به توانایی های گربهء شما) به ضعف و تحلیل روحی گربه می انجامه و تحلیل روحی گربه های پرشین به سرعت به ضعف و تحلیل قوای جسمانی حیوان می انجامه. فرقی نداره که چقدر این اقدام رایج شده باشه. فرقی نداره که چه کسانی دست به این کار (محصور کردن گربه ها در قفس) میزنند. یک عمل غیراصولی و نادرست ، برای همیشه نادرست باقی خواهد ماند.

گربه هایی که برای مدت طولانی در قفس زندانی باشند ( چه در پت شاپ و فروشگاه . چه در منزل شما) دچار انواع بیماری های روحی و جسمی میشند. گربه ها مخصوصا گربه های پرشین موجوداتی به غایت احساساتی و حساسند. هرگونه آزار و اذیت آنها ، تاثیرات بسیار سوء بر جسم آنها وارد میکنه . تاثیراتی که شاید هرگز قابل جبران نباشند.
خانم محترمی که برای ساعاتی طولانی وقتی برای خرید یا مهمانی از خانه خارج میشید ، گربهء خود را در قفس یا BOX زندانی میکنید . آقای محترمی که وقتی به سر کار میروید یا مهمان دارید گربهء خود را رد قفس محبوس میکنید . این رفتار شما کاملا نادرست و غیراصولیه . اگر شرایط نگهداری اصولی از گربه را ندارید ، هرگز و هرگز اقدام به خرید یا تهیهء گربه نکنید . و اگر از قبل دست به این اشتباه زده اید ، در جهت جبران این اشتباه گام بردارید . گربهء خود را به کسانی که شرایط نگهداری مناسب و اصولی از حیوان را دارند واگذار کنید . همیشه به خاطر داشته باشید ، مسئولیت آرامش و آسایش حیوانی که به منزل میاورید مستقیما متوجه شماست . و اگر گربهء شما در منزل شما در شرایط مناسب نیست ، بر شماست که این شرایط را تغییر دهید.