وی در اواخر عمر مبتلا به سرطانی علاج ناپذیر بود و دوست داشت برای آخرین بار با اسب خود ملاقات کند؛ تینا دختر وی به دلیل اینکه می‌دانست مادر ممکن است دیگر نتواند حیوانات خود را ملاقات کند برای آخرین بار ملاقاتی ترتیب داد.


وی چند لحظه قبل از مرگ توانست با اسب خود ملاقاتی داشته باشد و با آن وداع کند.


وداع تلخ یک اسب با صاحبش