ست کامل برس جوندگاناین محصول فرپلاست ایتالیاست کامل برس جوندگان


که از امروز در پرشین پت موجود استست کامل برس جوندگان


شامل یک شانه کوچک برای باز کردن موهای خوکچه هندی


ست کامل برس جوندگان


و همستر های موبلندست کامل برس جوندگان


میباشد همچنین یک شانه نرم ست کامل برس جوندگان و یک شانه فلزی و یک شانه پلاستیکی میباشد که در رنگندی ابی به شما ارایه میشود . 
ست کامل برس جوندگان

فروشگاه وسایل حیوانات خانگی | پت شاپ پرشین پت | ست کامل برس جوندگان