گربه ۲۵۰۰ ساله ۵۲ هزار پوند به فروش رفتپیش بینی می شد این اثر هنری بین ۵ تا ۱۰ هزار پوند فروخته شود‌، اما یک دلال اهل لندن آن را به بیش از پنج برابر این قیمت خریداری کرد.
کارشناسان باستان‌ شناسی موزه بریتانیا این گربه مصری را مورد بررسی قرار داده‌اند.قدمت این مجسمه به سلسله بیست‌ و ششم مصر که حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ سال پیش از میلاد حکومت می کرده‌اند، تعلق دارد.
منبع : دیلی نیوز‌
گ