بلندترین مجسمه های دنیا
مجسمه دای کانون، 100 متر، ساخته شده در سال 1991، سندای ژاپن

بلندترین مجسمه های دنیا
مادر سرزمین پدری، 62 متر، ساخته شده در سال 1981، کییف، اوکراین

بلندترین مجسمه های دنیا
مائو زدانگ، 32 متر، ساخته شده در سال 2009، چانگشا، چین

بلندترین مجسمه های دنیا
دعای مسیح، 30 متر، ساخته شده در سال 2007، ماندو، اندونزی

بلندترین مجسمه های دنیا
بنای رنسانس آفریقایی، 49 متر، ساخته شده در سال 2010، داکار، سنگال

بلندترین مجسمه های دنیا
عیسی مسیح پادشاه، 36 متر، ساخته شده در سال 2010، شوویبودزن، لهستان

بلندترین مجسمه های دنیا
بیاکوی بزرگ، 43 متر، ساخته شده در سال 1936، تاکازاکی، ژاپن

بلندترین مجسمه های دنیا
بودای بزرگ ساکیامون، 92 متر، ساخته شده در سال 2008، انگ تانگ، تایلند

بلندترین مجسمه های دنیا
مجسمه گوآن یو، 80 متر، ساخته شده در سال 2010، یانچنگ، چین

بلندترین مجسمه های دنیا
ندای سرزمین مادری، 87 متر، ساخته شده در سال 1967، ولگوگراد، روسیه