سنشان بالا میرود هم مبتلا به آلزایمر میشوند.
گربه ها هم آلزایمر میگیرند !!!

به نوشته رویترز، این محققان معتقدند یك رژیم غذایی سالم، محركهای روانی و همیاری های دیگران میتواند میزان خطر و ناتوانی ناشی از این بیماری را كاهش دهد. 
گربه های سالخورده مانند انسانهای سالخورده در معرض خطر بیماری الزایمر هستند.
تجمع پروتئین های غیر طبیعی به نام پلاك های آمیلوئید موجب در این بیماری شده و پیام هایی را كه توسط مغز فرایند می شوند را مهار میكنند.
محققان با بررسی گربه هایی كه علایم آلزایمر در آنها بروز كرده بود دریافتند پروتئین غیر طبیعی مشابهی شبیه به پروتئین هایی كه در مغز بشر است در مغز گربه های بیمار نیز دیده می شود. 
تحقیقات روی سایر حیوانات مانند سگ ها كه مشكوك به آلزایمر و سایر انواع زوال عقل هنوز دامه دارد. گربه ها بسیار سریع تر از انسان سالخورده می شوند و می توان براحتی در مورد فرایند پیری آنان تحقیق كرد و بیماری آنان را درمان كرد.
در این تحقیق بسیار از گربه ها در سن ۷ سال تا ۱۲ سال بودند دوره كوتاه زندگی گربه ها در مقایسه با انسان به محققان اجازه می دهد تا بهتر و سریعتر بتوانند رژیم غذایی ، فشار خون و داروهای درمان كننده را در این حیوانات بررسی كنند.